Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Utforma objekt med Granskaren
 
Utforma objekt med Granskaren
I layoutläget kan du visa och ändra inställningar för objekt med Granskaren.
Ikoner för flikarna i Granskaren
Det kan vara lättare att arbeta med en layout om du har flera Granskare-fönster öppna.
Så här öppnar du Granskare:
Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten.
Välj Visa > Granskare.
Om du vill öppna ytterligare ett Granskare-fönster väljer du Visa > Ny Granskare.