Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Konfigurera tabellvisning för formulär och lista för en layout
 
Konfigurera tabellvisning för formulär och lista för en layout
FileMaker Pro erbjuder tre vyer av varje layout: en post i taget, lista och tabell. Genom att byta visningsläge kan du välja hur poster ska visas och skrivas ut.
Så här anger du vilka visningslägen som ska vara tillgängliga i andra lägen:
1. Välj den layout som du vill arbeta med på Layout-menyn i layoutläge.
2. Klicka på Tillval för layout Knappen Tillval för layout i layoutlisten.
3. Klicka på fliken Visningslägen i dialogrutan Tillval för layout och markera sedan ett eller flera visningslägen.
 
När du markerar ...
Det här menyalternativet i Visa-menyn aktiveras i bearbetnings- och sökläge
Formulär
Visa en post
Lista
Visa som lista
Tabellvisning
Visa som tabell
4. Klicka på Egenskaper om du vill ange tillval för tabellvisning.
Följande tabell beskriver de tillval som du kan ange i dialogrutan Tabellvisningsegenskaper. Klicka på OK när du har angett de tillval för tabellvisning som du vill använda.
 
För att
Gör så här
Ange inställningar för stödraster i tabell
Välj Horisontellt, Vertikalt (eller båda), välj färg på stödrastret och stil på stödrasterlinjerna.
Ange vilka layoutdelar du vill visa
Välj vilka delar du vill visa: övre navigeringsdel, sidhuvud, sidfot eller nedre navigeringsdel.
Inställningarna är bara betydelsefulla om du har definierat delarna för layouten och de gäller bara för Tabellvy.
Ange om kolumnrubriker ska visas och hur de ska fungera
Markera Sätt in kolumnrubriker (fältnamnen visas).
Om du vill göra det möjligt för användarna att ändra kolumnbredden genom att dra kolumnramen i bearbetningsläget eller sökläget markerar du även Kolumner som kan storleksändras.
Om du vill göra det möjligt för användarna att ändra ordningen för en eller flera kolumner genom att dra dem i bearbetningsläget eller sökläget markerar du även Omflyttningsbara kolumner.
Ange en egen radhöjd (alla rader får samma höjd)
Markera Använd värden i listan och välj sedan en måttenhet och ange ett värde.
När detta tillval är avmarkerat justerar FileMaker Pro radhöjden så att den rymmer den största typsnittsstorleken som har definierats för något av fälten i layouten.
5. Som Standardvisningsläge väljer du det visningsläge som ska visas första gången en layout öppnas.
6. Klicka på OK.
Kommentar 
Om Sätt in kolumnrubriker är markerat kan användarna högerklicka i kolumnrubriken i bearbetningsläget och välja respektive kommando för att definiera fält, dölja eller radera fält, skapa en dynamisk rapport eller återställa tabellvisningsläget. Mer information finns i Arbeta med data i Tabellvisning.
Om Sätt in kolumnrubriker är markerat kan användarna ändra kolumnernas storlek genom att högerklicka på kolumnrubriken och välja Tabellvisning > Ange kolumnbredd. Det här kommandot på snabbmenyn är tillgängligt även om Kolumner som kan storleksändras är avmarkerat i dialogrutan Tabellvisningsegenskaper.
FileMaker Pro använder ordningsföljden för att bestämma kolumnernas standardordning i Tabellvyn. Du kan ändra ordningen mellan kolumnerna om Omflyttningsbara kolumner är markerat i dialogrutan Tabellvisningsegenskaper. Mer information om hur du ändrar ordning på kolumner finns i Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell.
Som standard visas den aktuella (eller aktiva) posten i Listvy med en annan fyllning än de andra posterna i nya layouter. Om du vill visa den aktuella posten med en enfärgad vertikal list på vänster sida om posten väljer du menyn Layouter > Tillval för layout. På fliken Allmänt i dialogrutan Tillval för layout väljer du Visa aktuell postindikator i listvyn. Information om hur du visar den aktuella posten utan en annan fyllning finns i Ändra en layoutdel.