Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Skriv till disk
 
Skriv till disk
Användning 
Skriver omedelbart FileMaker Pros interna filcache till datorns hårddisk.
Se även 
Format 
Skriv till disk
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
FileMaker Pro utför automatiskt en tömning av ändringar (sparar dem) från intern filcache till datorns hårddisk när ingen annan process pågår. Använd det här scriptsteget om du vill tvinga FileMaker Pro att tömma intern fil-cache efter att omfattande ändringar har utförts genom scriptsteg som scriptsteget Importera poster eller scriptsteget Ersätt fältinnehåll.
Exempel 1 
Tilldelar löpnummer till alla hittade poster och rensar ändringarna på hårddisken.
Utför sökning [Återställ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: På]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Ersätt fältinnehåll [Med dialogruta: Av; Produkter::Serienummer; Serienummer]
Skriv till disk
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)