Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Sök efter matchande poster
 
Sök efter matchande poster
Användning 
Söker poster genom kontext för ett angivet fält.
Se även 
Format 
Sök efter matchande poster[Ersätt/Förfina/Utöka; <tabell::fält>]
Tillval 
Ange målfält anger det fält du vill söka efter.
Ersätt söker i hela databasen och ersätter den aktuella sökningen med poster som matchar innehållet i det aktiva fältet.
Förfina söker i sökresultatet och visar matchande poster baserat på innehållet i det aktiva fältet (en logisk OCH-sökning).
Alternativet Utöka utvidgar sökresultatet till att innefatta fler poster som matchar kriterier i det angivna fältet (en logisk ELLER-sökning).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Söker poster genom kontext för ett angivet fält så att du kan skapa scripts med liknande funktioner med hjälp av snabbmenyn i tabellvy.
Om du inte anger ett fält söker FileMaker Pro baserat på innehållet i fältet som är aktivt när scriptet körs. Om data är markerade i det aktiva fältet söker FileMaker Pro efter markerade data. Om data inte är markerade i det aktiva fältet söker FileMaker Pro efter allt innehåll i den aktiva filen. Om du inte anger ett fält och det inte finns något aktivt fält när scriptet körs visar FileMaker Pro ett meddelande om ogiltigt kommando.
Sök efter matchande poster körs i bearbetningsläge eller granskningsläge. Om databasen är i ett annat läge när scriptet körs växlar FileMaker Pro till bearbetningsläge innan scriptet körs.
Sök efter matchande poster kan kopieras och klistras in eller importeras till andra FileMaker Pro-filer.
Kommentarer 
Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Söker efter alla poster i samma kategori som den aktuella posten och växlar sedan till tabellvisningsläge.
Sök efter matchande poster [Ersätt; Produkter::Kategori
Visa en post/Som lista [Visa som tabell]
Exempel 2 
Öppnar ett nytt fönster, går till layouten Fakturor, söker efter alla poster i sökresultatet med samma Kund-ID som den aktuella posten, sorterar de nya hittade posterna och går till den första posten.
Nytt fönster [Stil: Dokument; Med layout: "Fakturor" (Fakturor)]
Sök efter matchande poster [Förfina; Fakturor::Kund-ID]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Exempel 3 
Utökar antingen hittade poster med poster som matchar den aktuella postens Kund-ID eller skapar nya hittade poster som matchar den aktuella postens Kund-ID.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du lägga till den aktuella kunden i sökresultatet?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1 ]
Sök efter matchande poster [Utöka; Fakturor::Kund-ID]
Else
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Visa endast uteslutna
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)