Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden > Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en färgövertoning
 
Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en färgövertoning
Obs!  Se till att fyllningen för minst en layoutdel är genomskinlig innan du fyller layoutbakgrunden med en färgövertoning. Mer information finns i Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden.
1. I layoutläge markerar du ett eller flera objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden för att markera den.
Se till att inga objekt eller layoutdelar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
3. Du kan ändra utseendet på ett objekt eller en del när den befinner sig i ett specifikt läge (till exempel när en knapp trycks ned) genom att välja läge från listan för objektlägen (på den övre delen av fliken).
Mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt.
4. Vid Bakgrund i området Grafik väljer du Övertoning.
Övertoningsreglaget visas.
Övertoningsreglage
5. Ange inställningar för färgövertoningar:
 
För att
Gör så här
Ange att färgerna ska tonas
Klicka på stoppmarkeringarna Stoppmarkering i övertoningsreglage på övertoningsreglaget och välj färg från färgpaletten.
Lägga till färger i övertoningen
Lägg till fler stoppmarkeringar genom att klicka var som helst på övertoningsreglaget.
Minska färger i övertoningen
Dra bort stoppmarkeringar från övertoningsreglaget.
Ändra riktning för hur fyllningen blandas
Klicka på Knapp för linjär toning eller Knapp för radiell övertoning.
Ändra en linjär övertonings vinkel
Ange ett värde vid Vinkel.
macOS: Dra vinkelkontrollen Ikon för vinkelreglage.
Ändra en linjär färgövertonings start- och slutpunkt eller en radiell färgövertonings mittpunkt och radie
På layouten drar du i övertoningsreglagets blå handtag på bilden.
Radiell färgövertoning och övertoningsreglage på markerat objekt
Ändra övertoningsfärger från vänster till höger eller inifrån och ut
Klicka på Knapp för ändring av toningsformat.
Ändra övertoningen för objektet.
Använd Färgövertoningsreglage-kontrollen för objektet.
Kommentar 
Bakgrundsfyllning för layouter sträcker sig inte bakom navigeringsdelar.