Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Utvidga sökning
 
Utvidga sökning
Användning 
Utvidgar befintligt sökresultat med hjälp av aktuella eller lagrade sökposter.
Se även 
Format 
Utvidga sökning [Återställ]
Tillval 
Via dialogrutan Ange sökposter kan du skapa och lagra en sökpost tillsammans med scriptsteget.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Detta scriptsteg motsvarar en logisk ELLER-sökning. I övrigt påminner Utvidga sökning om scriptsteget Utför sökning.
Exempel 1 
Utökar sökresultatet till att även omfatta obetalda fakturor.
Visa anpassad dialogruta ["Ta med obetalda fakturor i hittade poster?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Sök [Paus: Av]
Tilldela fält [Fakturor::Status = "Obetalda"]
Utvidga sökning [Återställ]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)