Lägga till och visa data > Ange data i poster > Exportera innehållet i ett fält
 
Exportera innehållet i ett fält
Du kan exportera innehållet i ett fält till en fil. Innehållet i de flesta fälttyper sparas i en textfil. Innehållet i containerfält sparas i en filtyp som överensstämmer med innehållstypen.
Så här exporterar du innehållet i ett fält:
1. Klicka i fältet.
2. Välj Redigera > Exportera fältinnehåll.
3. Välj en plats och ange ett filnamn i dialogrutan Exportera fält till fil.
4. Klicka på Spara.
Relaterade avsnitt 
Markera ett fält i bearbetningsläge eller sökläge