Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Exportera fältinnehåll
 
Exportera fältinnehåll
Användning 
Exporterar innehållet i ett enstaka fält i den aktiva posten till en ny fil.
Se även 
Format 
Exportera fältinnehåll [<tabell::fält>; "<filnamn>"; Öppna automatiskt; Skapa e-post]
Tillval 
Ange målfält anger det fält du vill exportera. Om inget fält angetts exporterar FileMaker Pro innehållet i det aktuella fältet i den aktiva tabellen.
Ange utdatafil anger namn och plats för den fil fältinnehållet ska exporteras till. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Om ingen fil angetts ombeds användaren välja ett filnamn och en plats när scriptsteget utförs. Du kan välja att Öppna filen automatiskt eller Skapa e-post med filen som bilaga när du har sparat.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om innehållet i det exporterade fältet är text skapar FileMaker en UTF-16-textfil. Om du vill konvertera texten till ett annat format först använder du funktionen TextEncode.
Kommentarer 
FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Ange utdatafil. FileMaker WebDirect exporterar fältinnehåll till webbläsarens standardplats för nedladdningar.
FileMaker WebDirect har inte stöd för det här scriptsteget i mobilwebbläsare.
FileMaker Go exporterar text som en textfil i UTF-8-format.
Exempel 1 
Öppnar en dialogruta för att ange exportsökväg och filnamn och exporterar sedan bilden.
Exportera fältinnehåll [Produkter::Bild; "Mobile Phone.png"]
Exempel 2 
Exporterar filer från containerfältet för alla poster i sökresultatet till en angiven filsökväg.
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Container]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Exportera fältinnehåll [Produkter::Container; "$SÖKVÄG"]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)