Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Avsluta programmet
 
Avsluta programmet
Användning 
Stänger alla öppna filer, och avslutar programmet.
Se även 
Format 
Avsluta programmet
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Scriptsteget Avsluta programmet gör följande i andra FileMaker-klienter:
I FileMaker WebDirect innebär scriptsteget att du loggas ut från den aktuella webbsessionen och återgår till FileMaker WebDirect-startcentret.
I FileMaker Go stängs alla öppna databaser och FileMaker Go körs vidare.
I Anpassad webbpublicering loggas användaren ut från den aktuella webbsessionen, virtuella fönster stängs, men webbläsaren stängs inte.
Exempel 1 
Hindrar användaren från att öppna databasen under en helg. Startat av scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna.
Tillåt användaren att avbryta [Av]
If [DayName ( Get ( ST_DagensDatum ) ) = "lördag" or DayName ( Get ( ST_DagensDatum ) ) = "söndag"]
Avsluta programmet
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)