Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Utför SQL
 
Utför SQL
Användning 
Utför ett SQL-uttryck på en OBDC-datakälla.
Se även 
Format 
Utför SQL [Med dialogruta: På/Av; ODBC: <datakällans namn>; <inbyggt SQL
eller beräknat SQL>
]
Tillval 
Med dialogruta anger om dialogrutan Ange SQL, Välj ODBC-datakälla och dialogrutan för att ange ett lösenord ska visas när scriptsteget utförs.
ODBC-datakälla visar dialogrutan Välj ODBC-datakälla. Välj en datakälla i listan, klicka på OK och ange giltigt användarnamn och lösenord.
Obs!Välj Spara användarnamn och lösenord om du har ställt in alternativet Med dialogrutaAv, annars kanske användarna inte kan komma åt din datakälla.
Beräknad SQL-text anger en beräkning att använda som SQL-fråga.
Med SQL-text kan du ange ett SQL-frågeuttryck manuellt.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Med detta scriptsteg kan du hantera data i en ODBC-datakälla via ett ODBC SQL-gränssnitt. Det ger mer kontroll över hur FileMaker Pro arbetar med ODBC-datakällor. Du kan lägga till flera Utför SQL-steg i ett script.
Viktigt!  Information om felhantering finns i Get-funktioner.
Funktionen Get ( SenasteExternaFelDetalj ) returnerar det senaste fel som ODBC gett.
Funktionen Get ( SenasteFel ) returnerar det senaste FileMaker Pro-felet.
Kommentarer 
SQL-uttryck får bestå av högst 256 K tecken (512 kB).
FileMaker Server, FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering har endast stöd för det här scriptet om alternativet Med dialogruta är inställt på Av.
Om du använder scriptsteget Utför SQL för att skicka ODBC-data som innehåller Unicode-strängar måste din ODBC-drivrutin ha stöd för Unicode. Annars kan resultatet bli inkonsekvent.
ODBC-import, scriptsteget Utför SQL och externa SQL-datakällor stöds inte i runtime-lösningar som har skapats med FileMaker Pro Advanced.
Eftersom Microsoft SQL Server stöder fälttyper både för Unicode och icke-Unicode måste du ange ett prefix på alla Unicode-strängar. Ange versalt N (vilket betyder "National" i SQL-92-standarden). I annat fall kommer Unicode-strängar som innehåller icke-engelska tecken att skickas till Microsoft SQL Server och du kan förlora data som inte finns på den kodsidan hos Microsoft SQL Server.
Exempel 1 
Uppdaterar poster i tabellen Personal i en extern ODBC-datakälla.
Utför SQL [Med dialogruta: På; SQL-text: "INSERT INTO Personal (PersonalID, Namn, Efternamn, Befattning, Telefon, Lön) VALUES (100, N'Jan', N'Jansson', N'Tekniker', '987-7000', 100000) UPDATE Personal SET Befattning = N'Chef' WHERE PersonalID = 103 DELETE FROM Personal WHERE PersonalID = 103]
Exempel 2 
Beräknar och utför ett SQL-uttryck för att uppdatera poster i tabellen Kunder i en extern ODBC-datakälla.
Utför SQL [Med dialogruta: På; Beräknad SQL-text: "INSERT INTO Kunder (Företag, Efternamn) VALUES (" & Kunder::Företag & "," & "N'" & Kunder::Sista & "')"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)