Spara, importera och exportera data > Arbeta med Microsoft Excel
 
Arbeta med Microsoft Excel
Du kan använda Microsoft Excel och FileMaker Pro tillsammans på många olika sätt.
 
För att
Gör så här
Använd FileMaker Pro för att regelbundet importera data som är lagrade i en Excel-fil
Ställ in återkommande importer i FileMaker Pro för att göra det lättare att importera data lagrade i Excel-filer. Mer information finns i Ställa in återkommande importer.
Obs! Data som importeras via återkommande import kan inte ändras eller läggas till i FileMaker Pro. Alla ändringar i data måste göras i Excel-filen och sedan importeras på nytt till FileMaker Pro.
Hämta data från en Excel-fil till en befintlig FileMaker Pro-fil
Importera data från Excel-filen. Mer information finns i Importera data till en befintlig fil.
Skapa en ny FileMaker Pro-fil med data från en Excel-fil
Konvertera data från Excel-format till FileMaker Pro-format. Mer information finns i Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro-fil.
Skapa en ny Excel-fil med data från en FileMaker Pro-fil
Exportera data i Excel-format. Mer information finns i Exportera data från FileMaker Pro.
Spara poster i Excel-format. Mer information finns i Spara och skicka poster i andra format.
Använd scripts för att importera data till och från FileMaker Pro och Excel
Läs mer om hur FileMaker Pro tolkar Excel-data
Mer information finns i Microsoft Excel-format.
Relaterade avsnitt 
Spara, importera och exportera data