Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden
Om du skapar värden i en värdelista utifrån ett fält kan du låta FileMaker Pro ändra värdelistans värden baserat på värden i ett annat fält. Värdelistan kommer med andra ord bara att visa värden i det första fältet från relaterade poster där relationen motsvaras av ett inmatat värde i det andra fältet.
Tänk dig till exempel att du har en tabell som heter Produkter som hanterar ett stort antal lagerförda artiklar. Du kan definiera en värdelista och koppla den till fältet Produktnamn om du vill visa endast en delmängd av dessa artiklar baserat på värden i ett andra fält kallat Kategori. När du vid inmatning anger värdet för fältet Kategori (t.ex. Tillbehör) kommer endast de produktnamn att visas i värdelistan som har värdet Tillbehör i fältet Kategori.
Så här skapar du en värdelista enligt ovanstående exempel:
Följande anvisningar förutsätter att du har en tabell med namnet Produkter. Ett av fälten i tabellen Produkter heter Produktnamn. Det är en lista som visar namnen på alla produkter (t.ex. Halsband och Armband). Ett annat fält heter Kategori och visar listan över olika kategorier (t.ex. Accessoarer och Kläder).
1. Definiera en självkopplande relation i tabellen Produkter och använd fälten Kategori som matchande fält. Mer information finns i Självkopplande relationer.
När du definierar en självkopplande relation skapas ytterligare en förekomst av tabellen Produkter i relationsdiagrammet (som här kallas Produkter 2).
2. Definiera en värdelista som använder värden från fältet Produktnamn i tabellen Produkter 2. Definiera den här värdelistan så att den endast inkluderar relaterade värden från tabellen Produkter.
Mer information om hur du definierar en värdelista finns i Definiera värdelistor.
3. Formatera fältet Produktnamn i tabellen Produkter så att det visar den värdelista du skapade i steg 2.
Mer information finns i Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll.
4. I tabellen Produkter i bearbetningsläge väljer du en kategori i fältet Kategori och klickar sedan på fältet Produktnamn för att välja en produkt. Fältet Produktnamn visar bara produkterna som är relaterade till den valda kategorin.
Kommentar 
Fältet med värdelistvärdena och det matchande fältet för relationen måste finnas i samma fil, till exempel Kategori och Produktnamn i exemplet ovan.