Välj kuvertinnehåll (guiden Ny layout/rapport)
I den här panelen i guiden Ny layout/rapport placerar du de fält och den text du vill skriva ut på varje kuvert.
 
För att
Gör så här
Placera fält på kuvertet
Dubbelklicka på de fält i Tillgängliga fält som du vill använda i den ordning du vill att de ska visas. (Eller markera ett eller flera fält och klicka sedan på Lägg till fält.)
Om du vill välja ett fält från en annan tabell väljer du först tabellen i tabellistan och lägger sedan till fältet. Du kan också skapa ett nytt fält eller en ny tabell genom att välja Hantera databas i tabellistan.
Flytta ett fält till en ny rad
Klicka i Kuvertinnehåll för att placera insättningspunkten framför det fält du vill flytta (framför de avgränsande vinkelparenteserna <<). Tryck sedan på Enter eller Retur.
Placera text eller skiljetecken mellan fält
Klicka i Kuvertinnehåll på den plats där du vill ha texten eller skiljetecknen och skriv sedan in det du vill ska visas.
Ta bort ett fält från kuvertet
Markera fältnamnet och avgränsarna (<< och >>) i Kuvertinnehåll och tryck sedan på Backspace eller Delete (macOS).
Ta bort alla fält och all text från kuvertet
Klicka på Rensa alla.
Viktigt!  FileMaker Pro utformar fält i en kuvertlayout som merge-fält. Merge-fält är omgivna av dubbla vinkelparenteser (<< och >>). Kontrollera att du markerar dessa parenteser tillsammans med fältnamnet om du vill flytta eller radera ett fältnamn i layouten. Infoga inte några skiljetecken eller annan text mellan parenteserna såvida de inte är en del av fältnamnet.
Information och tips
Om du vill välja flera fältnamn i fältlistorna Skift-klickar du om du vill välja intilliggande fält. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) om du vill välja fält som inte är intilliggande.
Du kan inte skriva in eller redigera information med mergefält. Använd en annan layout om du vill göra det.
Relaterade avsnitt 
Skapa en layout
Skriva ut etiketter och kuvert