Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Sök
 
Sök
Användning 
Växlar till sökläge.
Se även 
Format 
Sök [Paus: På/Av]
Tillval 
Paus stoppar scriptet tillfälligt så att användaren kan ange en sökpost.
Ange sökposter låter dig skapa och ändra sökposter för användning i det här scriptsteget.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om du väljer Ange sökposter när scriptsteget definieras visar FileMaker Pro aktuell sökpost (en eller flera) om det finns några. Ytterligare sökposter kan definieras, och befintliga sökposter kan dupliceras, ändras eller tas bort.
Om du vill ändra en sökpost väljer du den i listan i dialogrutan Ange sökposter och klickar på Ändra.
I dialogrutan Ändra sökposter väljer du den åtgärd (Sök poster eller Uteslut poster) du vill att sökposten ska utföra. En sökpost kan antingen leta upp poster eller utesluta poster, men inte båda åtgärderna samtidigt. Använd flera sökposter om du både vill leta upp och utesluta poster i samma scriptsteg.
För varje fält i sökposten anger du de villkor du vill att FileMaker Pro ska använda i sökningen.
Exempel 1 
Går till layouten Fakturainformation, går in i sökläge, pausar för användarinmatning och utför sökningen.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Sök [Paus: På]
Utför sökning [ ]
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( Fönsterläge )
Scriptsteget Utför sökning
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)