Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Aktivera pektangentbord
 
Aktivera pektangentbord
Användning 
Aktiverar eller inaktiverar pektangentbordet.
Se även 
Format 
Aktivera pektangentbord [På/Av/Byt]
Tillval 
aktiverar pektangentbordet.
Av inaktiverar pektangentbordet.
Byt växlar mellan att aktivera och inaktivera pektangentbord.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Partiell 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Partiell 
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Använd det här scriptet om du vill aktivera eller inaktivera pektangentbordet i FileMaker Go eller Windows. Aktivera pektangentbord används bara för fält. Det påverkar inte pektangentbordet i dialogrutor.
Du kan använda funktionen Get ( PektangentbordLäge ) om du vill kontrollera pektangentbordets aktuella inställning.
Kommentarer 
Det här scriptsteget stöds inte i FileMaker Pro för Windows 7.
Exempel 1 
Aktiverar pektangentbordet i FileMaker Go.
Aktivera pektangentbord [På]
Exempel 2 
Kontrollerar pektangentbordets aktuella inställning och inaktiverar pektangentbordet om det är aktiverat.
If [ Get ( PektangentbordLäge ) = 1]
Aktivera pektangentbord [Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( PektangentbordLäge )
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)