Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Aktivera konto
 
Aktivera konto
Användning 
Aktiverar eller inaktiverar ett angivet konto.
Se även 
Format 
Aktivera konto [Kontonamn: <kontonamn>; Aktivera/Inaktivera]
Tillval 
Kontonamn låter dig ange namnet på det konto som ska aktiveras eller inaktiveras.
Aktivera konto aktiverar det angivna kontot.
Inaktivera konto inaktiverar det angivna kontot.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Kommentarer 
Du måste ange ett befintligt konto.
Du måste ha full åtkomst för att utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.
Du kan inte använda det här scriptsteget för att inaktivera ett konto som har fullständig behörighet.
Exempel 1 
Visar innehållet i fältet Namn och uppmanar användaren att aktivera ett konto med det namnet.
Visa anpassad dialogruta ["Aktivera kontot " & Konton::Namn & "?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Aktivera konto [Kontonamn: Konton::Namn; Aktivera]
End if
Exempel 2 
Inaktiverar det aktuella kontot och uppmanar användaren att logga in på ett annat konto.
Visa anpassad dialogruta ["Inaktivera kontot " & Get ( Kontonamn ) & "?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Aktivera konto [Kontonamn: Get ( Kontonamn ); Inaktivera]
Logga in igen [Med dialogruta: På]
End if
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)