Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden > Redigera eller skapa format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
 
Redigera eller skapa format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
Du kan redigera visningsattributen i format för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunder. Du kan också skapa nya, anpassade format. Sedan kan du spara ändringarna i den aktuella layouten eller temat.
Redigera eller skapa format:
1. I layoutläge markerar du ett objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden om du vill markera den.
Obs!  Se till att inga objekt eller delar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
3. Ändra visningsattributen för det markerade objektet, layoutdelen eller layoutbakgrunden. Mer information finns i Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund.
En asterisk (*) visas efter formatnamnet och pilen blir röd, vilket visar att visningsattributen inte är desamma som attributen som är sparade i det aktuella formatet.
4. Om du vill välja Format klickar du på Knapp för Osparade format och sedan:
Om du vill redigera ett format väljer du Spara ändringar i aktuellt format.
Vill du skapa ett nytt format väljer du Spara som nytt format, anger ett nytt formatnamn och klickar sedan på OK.
Asterisken försvinner och pilen blir grå Knapp för Sparade format, vilket visar att ändringarna har sparats i det aktuella formatet på layoutnivå. Om du har redigerat ett befintligt format, tilldelas alla objekt på den aktuella layouten detta format och formateras om så att alla nya attribut kan visas.
En asterisk visas efter temanamnet i Granskaren och pilen blir röd. Om du har redigerat ett format, innebär det att den markerade formatdefinitionen skiljer sig från formatet med samma namn som redan finns lagrat i det aktuella temat. Om du själv har skapat ett format, innebär det att det markerade formatet inte har sparats i det aktuella temat.
5. Gör något av följande:
Om du vill uppdatera det redigerade formatet eller spara det nya formatet i det aktuella temat, klickar du på Knappen Osparat tema och väljer Spara ändringar i tema. Valfri
Du kan spara det nya formatet i ett nytt tema genom att klicka på Knappen Osparat tema, välja Spara som nytt tema, ange ett namn för temat och sedan klicka på OK.
Pilen blir sedan grå Knappen Sparat tema.
Byta namn på, ta bort eller återställa ändringar i ett tema:
 
För att
Gör så här
Byta namn på ett anpassat tema
På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Format, klickar på Knappen Format och väljer Byt namn på format. Ange ett nytt namn och klicka sedan på OK.
Obs!  Du kan också byta namn på format på fliken Format Format.
Ta bort ett anpassat tema
På fliken Format Format i Granskaren väljer du Visa alla Placera pilpekaren över formatet du vill radera, klicka på Knappen Format och välj Ta bort format.
Markera ett objekt som använder formatet som du vill radera och klicka på fliken Utseende Utseende i Granskaren. Vid Format klickar du på Knappen Format och väljer Ta bort format.
Obs!  Om du tar bort ett anpassat format som används på objekt i en layout, återställs objekten till standardformatet för det objektet.
Återställa alla ändringar i formatens layoutnivåerna
I layouten markerar du ett objekt, en delmarkör eller så klickar du på layoutbakgrunden om du vill markera den. På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Format, klickar på den röda pilen Knapp för Osparade format och väljer Återställ ändringar i format. Pilen blir sedan grå Knapp för Sparade format.
Obs!  Du kan stegvis återställa och återinföra formatändringar genom att välja Redigera > Ångra och Gör om.
Kommentar 
Du kan inte använda format i andra layouter förrän du har sparat formatet i ett tema.
Om du gör många ändringar i format och tänker spara dem som ett anpassat tema, kan du börja med temat Minimalist eller temat Minimalist Touch som inte har några anpassade format.
Vissa objekt, som knappar, flytande fönster och glidkontroller, har komponenter som kan formateras separat. Om du har en glidkontroll kan du exempelvis skapa separata format för glidpanelerna, punkterna och området i glidkontrollen där punkterna finns.
Relaterade avsnitt 
Kopiera formateringsattribut mellan layoutobjekt, delar eller bakgrunder
Spara ett layouttema
Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden