Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Duplicera post/sökpost
 
Duplicera post/sökpost
Användning 
Duplicerar den aktuella posten eller den aktuella sökposten.
Se även 
Format 
Duplicera post/sökpost
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
I bearbetningsläge skapar det här scriptsteget en kopia av den aktuella posten. I sökläge dupliceras den aktuella sökposten.
Om posten har ett fält inställt för automatisk inmatning, duplicerar inte det här scriptsteget värdet i fältet för den aktuella posten. I sådana fall genereras och införs ett nytt värde för den duplicerade posten. Om fältet definieras som länkdata eller om alternativet Ersätt inte befintligt värde för fält (om det finns) är valt för fältet duplicerar FileMaker Pro värdet från den aktuella posten.
Om du vill använda scriptsteget Duplicera post/sökpost med portalrader ska du först använda scriptsteget Gå till portalrad och sedan använda steget Duplicera post/sökpost. Om du använder scriptsteget Duplicera post/sökpost när en portalrad är markerad dupliceras den markerade raden i den relaterade tabellen. Det här tillvalet är bara tillgängligt när tillvalet som medger att relaterade poster skapas har aktiverats för relationen.
Exempel 1 
Utför en sökning, går till den sista posten och duplicerar posten.
Utför sökning [Spara]
Gå till post/sökpost/sida [Sista]
Duplicera post/sökpost
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)