Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout > Rita linjer och andra figurer
 
Rita linjer och andra figurer
1. Välj layouten på Layout-menyn i layoutläge.
2. Gör något av följande i statusverktygsfältet:
Om du vill skapa en linje, klickar du på Linjeverktyget Linjeverktyget.
Så här skapar du en rektangel, rundad rektangel eller oval:
Windows: Klicka på pilen bredvid Rektangelverktyget Rektangelverktyget, Verktyget för rundade rektanglar Verktyget för rundade rektanglar eller Ovalverktyget Ovalverktyget och välj sedan vilken form du vill ha.
macOS: Klicka på och håll ned Rektangelverktyget Rektangelverktyget, Verktyget för rundade rektanglar Verktyget för rundade rektanglar eller Ovalverktyget Ovalverktyget och välj sedan vilken form du vill ha.
Mer information finns i Arbeta med layoutverktygen.
3. Placera hårkorset i layouten där du vill att linjen eller objektet ska börja.
4. Dra hårkorspekaren tills objektet har den önskade storleken.
Gör något av följande om du vill skapa ett objekt som är begränsat till en viss vinkel eller form:
 
Om du vill skapa ...
Använd det här verktyget
... och trycker på
Vågrät eller lodrät linje
Linjeverktyget
Skift medan du ritar linjen.
Diagonal linje (45 grader)
Linjeverktyget
Ctrl (Windows) eller Alt (macOS) medan du ritar linjen
Kvadrat
Rektangelverktyget
Ctrl (Windows) eller Alt (macOS) medan du ritar kvadraten
Rundad kvadrat
Verktyget för rundade rektanglar
Ctrl (Windows) eller Alt (macOS) medan du ritar den rundade kvadraten
Cirkel
Ovalverktyget
Ctrl (Windows) eller Alt (macOS) medan du ritar cirkeln
Relaterade avsnitt 
Redigera eller skapa format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden