Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Konfigurera visning av upprepande fält
 
Konfigurera visning av upprepande fält
Du kan formatera ett repeterat fält så att ett visst intervall av repetitioner visas. Om ett repeterat fält t ex är definierat för att visa upp till åtta repetitioner kan du utforma ett fältobjekt så att det visar de fyra första repetitionerna och ett annat fältobjekt så att det visar de fyra sista repetitionerna.
Så här utformar du ett repeterat fält:
1. Markera ett eller flera repeterade fält i layoutläget.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. Ange intervallet av repeterade värden som du vill visa vid Visa repetitioner i fältområdet.
4. Välj en riktning för visning av fältrepetitionerna i riktningslistan.
5. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.
Relaterade avsnitt 
Definiera repeterade fält
Ändra storlek och form på objekt