Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ändra pektangentbordstyp
 
Ändra pektangentbordstyp
För att du snabbt ska kunna ange värden kan du konfigurera tangentbordet så att visningen görs efter fälttyp.
Ändra pektangentbordstyp:
1. I Layoutläge markerar du ett fält av typen text, numeriskt, datum, tid eller tidsstämpel.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. I området Funktionssätt markerar du Pektangentbordstyp. Gör sedan följande:
 
Välj
Använda det här tangentbordet
System Default
Tangentbordet Siffror och interpunktion för fält av typen datum, tid och tidsstämpel och standardtangentbordet för fält av typen text och numerisk
Förvald för datatyp
Numeriskt tangentbord med 10 tangenter för numeriska fält, standardtangentbord för textfält, tangentbordet Siffror och interpunktion för fält av typen datum, tid och tidsstämpel
ASCII
Standardtangentbord för ASCII
URL
Standardtangentbord för URL:er
E-post
Standardtangentbord för e-post
Num. tangentbord med 10 tangenter
Anpassat tangentbord med 10 tangenter (miniräknartyp)
Numeriskt tangentbord
iPhone/iPod touch: iOS standardtangentbord för siffror
iPad: Anpassat numeriskt tangentbord som matchar det numeriska tangentbordet i iPhone
Siffror och interpunktion
Standardtangentbord Siffror och interpunktion
Telefon
Anpassat tangentbord med symboler som ofta används i telefonnummer
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Aktivera pektangentbord