Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender
 
Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender
1. Markera fältet i layoutläget.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. I fältområdet, vid Styr formatmall, väljer du Nedrullningsbar kalender. Sedan väljer du önskade alternativ.
Vid Inkludera ikon för att visa och dölja kalender visas en kalenderikon i fältet. Om det här alternativet inte har ställts in visas kalendern automatiskt när en användare besöker fältet.
Automatisk ifyllnad med befintliga värden är bara tillgängligt för fält som har definierats som text.
Kommentar 
Om du vill visa den nedrullningsbara kalendern, markerar du fältet (eller klickar på kalenderikonen) i bearbetningsläge eller sökläge.
Använd Kontrollpanelen (Windows) eller systeminställningarna (macOS) om du vill ändra vilken veckodag som veckan börjar med i en nedrullningsbar kalender.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning
Ange visningsläge för ett objekt
Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en färgövertoning