Använda FileMaker Pro Advanced > Debugga scripts (FileMaker Pro Advanced) > Inaktivera scriptsteg (FileMaker Pro Advanced)
 
Inaktivera scriptsteg (FileMaker Pro Advanced)
Du kan inaktivera och aktivera scriptsteg när du vill testa delar av ett script. När du kör ett script hoppar programmet över inaktiverade scriptsteg.
Gör så här när du vill inaktivera scriptsteg:
1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster i FileMaker Pro Advanced.
2. Dubbelklicka på scriptet som innehåller scriptstegen som du vill inaktivera.
3. I scriptet markerar du scriptstegen och väljer sedan menyn Redigera > Inaktivera.
Kommentar 
Redigera färgkodningen i inaktiverade scriptsteg i Scriptfönster genom att välja Visa > Inställningar och klicka på fliken Syntaxfärger (Windows), eller välj Visa > Inställningar för Scriptfönster och klicka på Syntaxfärger (macOS).
Relaterade avsnitt 
Debugga scripts (FileMaker Pro Advanced)
Skapa och redigera script
Använda datagranskaren (FileMaker Pro Advanced)