Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Slå telefonnummer
 
Slå telefonnummer
Användning 
Slår ett telefonnummer från ett script.
Se även 
Format 
Slå telefonnummer [Med dialogruta: På/Av; <telefonnummer>]
Tillval 
Med dialogruta anger om dialogrutan Slå telefonnummer ska visas när scriptsteget utförs.
Telefonnummer låter dig skriva in ett telefonnummer som ska ringas upp.
Ange låter dig skapa en beräkning som genererar telefonnumret.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan ange ett telefonnummer eller ange en beräkning som genererar telefonnumret. Du kan ange siffror, text, beräkningar eller globala fält. Bokstäver i telefonnumret omvandlas till siffror (utom q och z). Du kan också välja om du vill använda de aktuella inställningarna för uppringning baserat på var du befinner dig för tillfället.
Tips!  Om du vill ringa ett utlandssamtal i FileMaker Go filtrerar du telefonnumret efter numeriska siffror och symbolen "+".
Viktigt!  Scriptsteget Slå telefonnummer stöds inte i macOS, men du kan skapa script som omfattar scriptsteget Slå telefonnummer för användning i FileMaker Go.
Exempel 1 
Slår telefonnumret i scriptet.
Slå telefonnummer [Med dialogruta: På; "5550987654"]
Exempel 2 
Slår telefonnumret i fältet Arbetstelefon i aktuell post.
Gå till layout ["Kundinformation"]
If [not IsEmpty ( Kunder::Arbetstelefon )]
Slå telefonnummer [Med dialogruta: Av; Kunder::Arbetstelefon]
End If
Exempel 3 
Filtrerar innehållet efter rätt tecken i fältet Arbetstelefon och slår det filtrerade numret.
Gå till layout ["Kundinformation"]
If [not IsEmpty ( Kunder::Arbetstelefon )]
Slå telefonnummer [Med dialogruta: Av; Filter ( Kunder::Arbetstelefon ; "1234567890+" )]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktionen Filter
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)