Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar > Definiera layoutdelar
 
Definiera layoutdelar
Du kan radera alla layoutdelar och de objekt de innehåller. Det gäller för alla delar utom den sista.
Så här raderar du en del och objekten i den:
1. Markera eventuella objekt som du vill behålla och dra dem till någon annan del i samma layout.
2. I Layoutläge väljer du Layouter > Ordna delar.
3. Markera den del du vill radera i dialogrutan Ordna delar och klicka sedan på Radera.
Om delen innehåller objekt visas en dialogruta där du får bekräfta att du vill radera delen.
4. Klicka på Klar.
Obs!  Om du snabbt vill radera en del direkt från layouten klickar du på delmarkören med pilpekaren och trycker därefter på Backspace eller Delete. Denna åtgärd kan ångras.
Så här raderar du en del utan att ta bort objekten i den:
Obs!  Den här metoden fungerar bara om det finns en del nedanför delen som du vill radera.
1. Markera delmarkören med pilpekaren.
2. Tryck på Ctrl+Backsteg (Windows) eller Alt-Delete (macOS).
Delen raderas och delen nedanför den raderade delen förstoras så att layouten rymmer de objekt som finns kvar.