Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Radera post/sökpost
 
Radera post/sökpost
Användning 
Raderar den aktuella posten eller sökposten.
Se även 
Format 
Radera post/sökpost [Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Alternativet Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, och användaren ombes att bekräfta borttagningen av posten eller sökposten.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Viktigt!  Det går inte att ångra scriptsteget Radera post/sökpost.
I bearbetningsläge raderar det här scriptsteget den aktuella posten. I sökläge raderas den aktuella sökposten.
 
Om du vill radera ...
Gör så här
En huvudpost
Kontrollera att posten du vill radera är aktiv (använd scriptstegen för navigering) och använd sedan Radera post/sökpost. Om den aktuella layouten innehåller en portal klickar du var som helst på posten utanför portalen när du vill försäkra dig om att inga relaterade poster är markerade och använder sedan Radera post/sökpost.
En relaterad post
Utför Radera post/sökpost i en aktiv portalrad, eller använd scriptsteget Radera portalrad.
Obs!  När Radera post/sökpost utförs i en aktiv portalrad tas den relaterade posten bort även om relationen som portalen bygger på inte tillåter att poster tas bort.
En sökpost
Kontrollera att sökposten du vill radera är aktiv (använd scriptstegen för navigering) och använd sedan Radera post/sökpost.
Exempel 1 
Går till en relaterad post och frågar om användaren vill ta bort den.
Gå till relaterad post [Från tabell: "Produkter"; Med layout: "Produktinformation"]
Radera post/sökpost [Med dialogruta: På]
Exempel 2 
Visar en anpassad dialogruta som frågar om användaren vill ta bort den aktuella produkten.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du radera " & Produkter::Namn & "?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera post/sökpost [Med dialogruta: Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)