Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Radera portalrad
 
Radera portalrad
Användning 
Raderar den markerade portalraden (som raderar data i en relaterad post).
Se även 
Format 
Radera portalrad [Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, och användaren ombes att bekräfta borttagningen av portalraden.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Viktigt!  Det går inte att ångra scriptsteget Radera portalrad.
Använd scriptsteget Gå till portalrad för att styra vilken rad som väljs. (Om ingen portalrad är markerad händer inget när detta scriptsteg utförs.)
Kommentarer 
Klicka var som helst i layouten eller använd scriptsteget Verkställ post/sökpost för att verkställa borttagningen när du har använt scriptsteget Radera portalrad i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Frågar om användaren vill ta bort portalraden om en produkt utgår.
If [Produkter::Tillgänglighet = "Upphört"]
Radera portalrad [Med dialogruta: På]
End If
Exempel 2 
Frågar om användaren vill ta bort produkten i den aktuella portalraden.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du radera " & Produkter::Namn & "?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera portalrad [Med dialogruta: Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)