Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Radera konto
 
Radera konto
Användning 
Tar bort det angivna kontot.
Se även 
Format 
Radera konto [Kontonamn: <kontonamn>]
Tillval 
Kontonamn låter dig ange namnet på ett befintligt FileMaker Pro-konto som ska tas bort.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Det här scriptsteget tar bort ett konto utan att visa någon dialogruta.
Kommentarer 
Du måste ange ett befintligt konto.
Du måste ha full åtkomst för att utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.
Du kan inte använda det här scriptsteget för att ta bort ett konto som har fullständig behörighet.
Exempel 1 
Tar bort kontot Försäljning.
Radera konto [Kontonamn: "Försäljning"]
Exempel 2 
Raderar det aktuella kontot om det har fullständig behörighet.
If [Get ( KontoBehörighetsuppsättning ) = "[Full åtkomst]"]
Radera konto [Kontonamn: Get ( Kontonamn )]
Logga in igen [Med dialogruta: På]
Else
Visa anpassad dialogruta ["Du har inte rätt behörigheter för att radera ett konto."]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)