Skapa en lösning > Definiera och ändra fält > Definiera och ändra fält i Tabellvisning
 
Definiera och ändra fält i Tabellvisning
1. I Bearbetningsläget klickar du på Tabellvy Knappen Tabellvisning i layoutlisten.
2. Klicka på kolumnrubriken Skapa fält och döp fältet.
Mer information finns i Om att namnge fält.
3. Om du vill ändra fälttyp högerklickar du på fältets kolumnrubrik och väljer Fält > Fälttyp.
Mer information finns i Om val av fälttyper.
4. Du anger alternativ för fältet genom att högerklicka på fältets kolumnrubrik och välja Fält > Fältalternativ.
Mer information finns i Ange tillval för fält.
5. Om du vill lägga till ännu ett fält klickar du på + i kolumnrubriken.
Kommentar 
Om du automatiskt vill placera fält som du har definierat i en layout väljer du inställningen Lägg till nya fält i aktuell layout (i dialogrutan Inställningar) innan du definierar fälten. Mer information finns i Ange layoutinställningar.
Relaterade avsnitt 
Lägg till och ändra ledtext
Effekter av att ändra fälttyper
Definiera och ändra fält i dialogrutan Fältväljare
Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn
Kopiera eller flytta fält mellan tabeller (FileMaker Pro Advanced)