Skapa en lösning > Definiera och ändra fält > Definiera och ändra fält i dialogrutan Fältväljare
 
Definiera och ändra fält i dialogrutan Fältväljare
I Layoutläge kan du definiera fält för den aktuella layouten av den aktuella tabellen genom att använda dialogrutan Fältväljare. Definiera fält för en annan tabell med hjälp av dialogrutan Hantera databas (se Definiera och ändra fält).
Så här definierar eller ändrar du fält:
1. I Layoutläge för den layout för vilken du vill definiera eller ändra fält, klickar du på Knappen Fältväljare i statusverktygsfältet.
Mer information finns i Växla mellan layouter.
2. Lägg till, ändra eller radera fält i dialogrutan Fältväljare.
 
För att
Gör så här
Lägga till ett fält
Klicka på Nytt fält, ange ett namn för fältet och välj en fälttyp. Klicka på Alternativ för Dra och ändra alternativen för fältposition och ledtexter vid behov. Dra sedan fältet till layouten. Mer information finns i Lägg till och ändra ledtext.
Ändra namnet på ett fält
Windows: Dubbelklicka på fältet och ange sedan att nytt fältnamn.
macOS: Markera fältet, klicka sedan på fältnamnet och ange ett nytt fältnamn.
Mer information finns i Om att namnge fält.
Ändra en fälttyp
Markera fälttypen och välj sedan en ny typ från listan. Mer information finns i Om val av fälttyper.
Ändra alternativ för kontroller, automatisk inmatning och lagring för ett fält
Högerklicka på fältnamnet och välj sedan Fältalternativ. Mer information finns i Ange tillval för fält.
Ta bort ett fält
Högerklicka på fältet eller fält och välj Ta bort fält.
Sortera fält i listan genom att klicka på Knappen Sortera fält. Klicka på Knapp för hantering om du vill öppna dialogrutan Hantera databas (se nedan). Du kan hitta ett fält i en lång lista genom att skriva fältets namn i sökrutan på den övre delen av dialogrutan.
Kommentar 
Om du automatiskt vill placera fält som du har definierat i en layout väljer du inställningen Lägg till nya fält i aktuell layout (i dialogrutan Inställningar) innan du definierar fälten. Mer information finns i Ange layoutinställningar.
När du ändrar ett fältnamn ändrar FileMaker Pro namnet i varje layout och alla fältreferenser som används i beräknings- eller statistikfält.
Relaterade avsnitt 
Lägg till och ändra ledtext
Effekter av att ändra fälttyper
Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn
Kopiera eller flytta fält mellan tabeller (FileMaker Pro Advanced)