Skapa en lösning > Definiera databastabeller
 
Definiera databastabeller
Använd databastabeller när du vill ordna och gruppera data som har en gemensam egenskap eller princip. En databas kan innehålla så många tabeller som du behöver för att ordna informationen. (Den enda begränsningen är lagringsutrymmet på hårddisken.)
Som standard innehåller en ny fil en tabell med samma namn som filen. Du kan byta namn på den här tabellen eller radera den senare.
Tabeller som du lägger till i en fil visas automatiskt i relationsdiagrammet.
Så här definierar du en tabell:
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Tabeller.
3. Ange ett namn för tabellen och klicka sedan på Skapa.
Ändra ett tabellnamn genom att markera tabellen, ange ett nytt namn och klicka på Ändra.
4. Fortsätt att definiera tabeller eller klicka på fliken Fält om du vill definiera fält.
Obs!  När du ändrar ett tabellnamn uppdaterar FileMaker Pro alla referenser till tabellen med dina beräkningar, relationer, scripts, tabellförekomster osv.
Viktigt!  Förutom för lagring av data används tabeller i FileMaker Pro också för att beskriva relationer i relationsdiagrammet och de fungerar också som kontext för layouter och vissa beräkningar. Information om relationer finns i Arbeta med relaterade tabeller. Information om relationsdiagrammet finns i Arbeta med relationsdiagrammet. Information om hur du skapar layouter finns i Skapa och hantera layouter och rapporter.
Relaterade avsnitt 
Definiera och ändra fält
Arbeta med relaterade tabeller
Ta bort tabelldefinitioner, fältdefinitioner och data
Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn
Kopiera och importera fältscheman (FileMaker Pro Advanced)