Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro-databaser > Om reparation av FileMaker Pro-filer > Skadade filer
 
Skadade filer
En vanlig orsak till att en fil skadas är att FileMaker Pro inte stängs korrekt. En annan orsak till filskador är att det blir fel på lagringsmedier (t.ex. hårddiskar, fel i sektorer på en hårddisk), så att systemet inte kan läsa delar av filen.
FileMaker Pro innehåller två funktioner för att hantera databaser som kan vara skadade: filintegritetskontroll och reparation En kontroll körs automatiskt vid behov när filen öppnas. Du kan också välja att verifiera att en fil är konsekvent om du misstänker att filen är skadad (mer information finns i Kontrollera filen). Du kan också låta FileMaker Pro försöka reparera en skadad fil (mer information finns i Reparera filer).
Filer som stängs felaktigt
En fil har inte stängts på rätt sätt när:
det inträffar ett strömavbrott och datorn plötsligt stängs av
FileMaker Pro stöter på ett fel och en dialogruta visas där användaren uppmanas att stänga programmet (t.ex. ett meddelande om läsfel eller skadade filer)
ett annat program (eller systemprogramvaran) kraschar så att även FileMaker Pro kraschar
FileMaker Pro hänger sig så att datorn måste startas om manuellt
datorn måste stängas av och startas om manuellt av andra orsaker.
Obs!  I samtliga dessa fall är det risk för att den aktiva filen och alla olåsta lokala filer som är öppna samtidigt kan skadas. Skador på filer kan inträffa både i aktiva och inaktiva tabeller. De filer som har öppnats över nätverket från en fjärrdator klarar sig oftast från skador eftersom FileMaker Pro fortfarande är öppet på fjärrdatorn.
Felsökning av skadade filer
Om du misstänker att en fil är skadad eftersom det saknas poster eller innehållet inte ser ut som väntat, läser du först i FileMaker Knowledge Base på http://help.filemaker.com. Om förslagen inte hjälper gör du en säkerhetskopia av filen och reparerar den sedan.
Om det inte går att öppna en fil eller om det visas ett felmeddelande som tyder på att filen är skadad, läser du Reparera filer.