Skapa en lösning > Arbeta med plugin-program > Skapa egna plugin-program
 
Skapa egna plugin-program
Om du är C- eller C++-programmerare och van vid beräkningar och script i FileMaker Pro kan du skapa plugin-program som utökar programmens funktionsuppsättning. Plugin-program kan utnyttja återkoppling och slingor eller haka i andra programmeringsgränssnitt. Om du vill skapa ett anpassat plugin-program behöver du ha FileMakers plugin-program SDK som finns tillgängligt på FileMakers webbplats.
Innan FileMaker Pro-användare kan installera och aktivera plugin-program måste de tillåta lösningsfiler. För filer med FileMaker Server som värd måste serveradministratören tillåta scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program för FileMaker Server i FileMaker Server Admin Console.
Så här förbereder du anpassade plugin-program:
1. Använd C eller C++, skapa en plugin-fil.
Windows: Plugin-programmets filtillägg måste vara .fmx (32-bitarsversionen av FileMaker Pro) eller .fmx64 (64-bitarsversionen av FileMaker Pro).
macOS: Plugin-programmets filtillägg vara .fmplugin.
2. Kompilera och testa plugin-programmet.
3. Installera den kompilerade plugin-filen i ett containerfält i din FileMaker-lösning. Mer information finns i Installera plugin-program.
4. (valfritt) Konfigurera lösningsfilen till att kontrollera versionen på de installerade plugin-programmen och uppdatera dem vid behov. Mer information finns i Uppdatera plugin-program.
Användarna kan göra plugin-program tillgängliga i en fil genom att göra följande:
1. Aktivera och konfigurera plugin-program i dialogrutan Inställningar i FileMaker Pro. Mer information finns i Ange inställningar för plugin-program.
2. (valfritt) Välj Tillåt lösningar att installera filer i inställningarna för plugin-program gör att plugin-uppdateringar kan installeras automatiskt. Mer information finns i Uppdatera plugin-program.
3. Gör något av följande:
Om du vill använda en funktion i plugin-programmet ska du sortera listan över funktioner i dialogrutan Ange beräkning efter typ. Välj en funktion under plugin-programmets namn.
Om du vill använda ett scriptsteg i plugin-programmet ska du sortera listan i Scriptfönster efter kategori. Välj ett scriptsteg under plugin-programmets namn.
Kommentar 
Av säkerhetsskäl kan systemadministratörer kräva att användare avmarkerar Tillåt lösningar att installera filer. Du kan få mer information av din kunds systemadministratör.
Relaterade avsnitt 
Get ( InstalleradeFMPlugin )