Använda FileMaker Pro Advanced > Använda anpassade menyer (FileMaker Pro Advanced) > Skapa och redigera anpassade menyuppsättningar (FileMaker Pro Advanced)
 
Skapa och redigera anpassade menyuppsättningar (FileMaker Pro Advanced)
Du kan skapa egna menyuppsättningar som inkluderas i de menyer du behöver. Du kan sedan ange en menyuppsättning för filen och för enskilda layouter.
Viktigt!  När du duplicerar en anpassad menyuppsättning skapas en kopia av menyuppsättningen. Den refererar till samma anpassade menyer som originaluppsättningen. Den duplicerar inte anpassade menyer. Om du ändrar ett menyalternativ, ändrar du menyn för alla menyuppsättningar där menyn är inkluderad.
Gör så här när du vill skapa, redigera, duplicera eller radera menyuppsättningar:
1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade menyer > fliken Egna menyuppsättningar.
2. Ange inställningar i dialogrutan Hantera anpassade menyer och klicka på OK.
Om du valde Skapa eller Redigera visas dialogrutan Redigera anpassad menyuppsättning.
3. Ange vilka menyer som ska ingå i menyuppsättningen.
Så här duplicerar och redigerar du standarduppsättningen för FileMaker Pro-menyer:
1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade menyer > fliken Anpassade menyer.
2. Klicka på Skapa.
3. I dialogrutan Skapa anpassad meny klickar du på Starta med en standardmeny från FileMaker, väljer en meny från listan och klickar på OK.
4. I dialogrutan Redigera anpassad meny ändrar du Anpassat menynamn och modifierar andra inställningar som du vill. Sedan klickar du på OK.
Mer information finns i Använda anpassade menyer (FileMaker Pro Advanced).
5. Upprepa steg 2 till 4 för varje standardmeny från FileMaker Pro.
6. I dialogrutan Hantera anpassade menyer klickar du på fliken Anpassade menyuppsättningar och sedan på Skapa.
7. I dialogrutan Redigera egen menyuppsättning anger du ett beskrivande namn (t.ex. Kopia av standardmenyer i FileMaker) vid Namn på menyuppsättning och klickar sedan på Lägg till.
8. I dialogrutan Välj meny markerar du menyerna du vill lägga till i menyuppsättningen och klickar sedan på Välj.
9. I dialogrutan Redigera egen menyuppsättning drar du en pil Knappen Öppna/stäng datavisning upp eller ned för att ändra ordningen på menyerna i listan. Sedan klickar du på OK.
10. Klicka på OK i dialogrutan Hantera anpassade menyer.
Ange alternativ när du installerar menyuppsättningar
När du skapat menyuppsättningar måste du ange alternativ för att installera dem. Du kan:
ange standardmenyuppsättningen för en fil
ange menyuppsättningar för enskilda layouter (se Ange en menyuppsättning för en layout).
skapa scripts som ändrar menyuppsättningar (se scriptsteget Installera menyuppsättning)
ange vilka menyer inom menyuppsättningen som ska visas i olika lägen (se Använda anpassade menyer (FileMaker Pro Advanced))
Kommentar 
macOS:
Om du inte inkluderar en Hjälp-meny i din menyuppsättning kommer operativsystemet att installera en tom Hjälp-meny. Du kan varken radera denna meny, ändra dess position på menyraden eller ändra dess titel.
FileMaker Pro-menyn läggs till efter Apple-menyn. Du kan inte anpassa menyalternativen Avsluta och Inställningar. Du kan bara anpassa menyalternativet Om FileMaker Pro.
Windows: Menyalternativet Avsluta läggs till i slutet av den första olåsta (ändringsbara) menyn. Du kan inte anpassa menyalternativet Avsluta.
Du kan hålla ned Skift eller Ctrl (Windows) och klicka eller kommandoklicka (macOS) om du vill lägga till flera menyer i menyuppsättningen.
Varje gång du byter layout installerar FileMaker Pro den menyuppsättning som angetts för alternativet Menyuppsättning i dialogrutan Tillval för layout.