Använda FileMaker Pro Advanced > Om anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced) > Beroenderegler för egna funktioner (FileMaker Pro Advanced)
 
Beroenderegler för egna funktioner (FileMaker Pro Advanced)
När du kopierar eller importerar en egen funktion till en fil försöker FileMaker Pro att lösa eventuella beroenden som finns i funktionen. Följande beroenderegler gäller under olika villkor:
Om funktion_a är beroende av funktion_b, och endast funktion_a kopieras eller importeras till en målfil som innehåller en funktion_b, anropar funktion_a funktion_b i målfilen, vilket kan ge oväntade resultat.
Om funktion_a är beroende av funktion_b, men bara funktion_a kopieras eller importeras till en målfil visas funktion_a mellan kommentartecken (/*<funktionsdefinition>*/) i dialogrutan Hantera egna funktioner, vilket betyder att den nya funktionen är ogiltig i målfilen.
Om funktion_a är beroende av funktion_b, och både funktion_a och funktion_b kopieras eller importeras till en målfil, fungerar funktion_a som förväntat.
Om funktion_a är beroende av funktion_b, och båda funktionerna kopieras eller importeras till en målfil som innehåller en befintlig funktion_b, byter den kopierade funktion_b namn till funktion_b N. FileMaker Pro uppdaterar funktion_a till att anropa funktion_b N och funktion_a fungerar som förväntat.
Om funktion_a är beroende av funktion_b, och båda funktionerna kopieras eller importeras till en målfil som innehåller en befintlig funktion_a och funktion_b, byter de kopierade funktionerna namn till funktion_a N och funktion_b M. FileMaker Pro uppdaterar funktion_a N till att anropa funktion_b M och funktion_a N fungerar som funktion_a i den ursprungliga filen.
Om funktion_a anropar sig själv rekursivt och kopieras eller importeras till en målfil som innehåller en befintlig funktion_a, byter FileMaker Pro namn på den kopierade funktionen så att beroendets integritet bevaras.
Relaterade avsnitt 
Använda anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
Importera anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)