Skapa en lösning > Skapa en FileMaker Pro-fil
 
Skapa en FileMaker Pro-fil
Du kan skapa så många filer som du behöver för att organisera informationen. Du kan:
Skapa en tom fil och utforma sedan layouter själv.
Skapa en tom fil med hjälp av layouter som definierats i en färdig lösning från FileMaker Pro. Mer information finns i Skapa en FileMaker Pro-fil från en färdig lösning.
Använd FileMaker Pro när du vill öppna en fil som innehåller ett annat filformat (till exempel en Microsoft Excel-fil) och ändra sedan designen genom att lägga till layouter om det behövs. Mer information finns i Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro-fil.
Obs!  Skapa snabbt en fil med någon av de metoder som beskrivs ovan genom att välja Arkiv > Kom igång.
Så här skapar du en ny fil:
1. Välj Arkiv > Ny lösning.
2. Ange ett namn för filen (välj en annan mapp om så behövs).
Windows: Välj FileMaker-filer i Filformat.
3. Klicka på Spara.
FileMaker Pro öppnar den nya filen i bearbetningsläget och visar dialogrutan Hantera databas där du definierar fälten för filen.
4. Definiera fälten och välj alternativ för dem. Mer information finns i Definiera och ändra fält.
Du kan även lägga till tabeller och definiera relationer med hjälp av dialogrutan Hantera databas. Se Definiera databastabeller och Arbeta med relaterade tabeller.
5. Stäng dialogrutan Hantera databas genom att klicka på OK.
6. (valfritt) Växla till Layoutläge och lägg till dekorationer i layouten. Mer information finns i Skapa och hantera layouter och rapporter.
7. Lägg till data i filen i Bearbetningsläge. Mer information finns i Lägga till och visa data.
Kommentar 
Information om att definiera fält med hjälp av dialogrutan Fältväljare i Layoutläge finns i Definiera och ändra fält i dialogrutan Fältväljare.
Undvik att använda följande i FileMaker Pro-filnamn:
mer än en punkt, filnamnet bör endast innehålla punkten före filnamnstillägget fmp12.
citattecken ("), snedstreck (/), omvänt snedstreck (\), vinkelparenteser (<>), asterisk (*), frågetecken (?), kolon (:), vertikal list (|)
Se FileMaker Knowledge Base.