Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för rättstavning > Rättstava ordet
 
Rättstava ordet
Användning 
Öppnar dialogrutan Rättstavning där användaren kan korrigera ett felstavat ord.
Se även 
Format 
Rättstava ordet
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här är detsamma som att välja Redigera > Rättstavning > Rättstava ord.
Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Rättstavning om du angett att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro.
Kommentarer 
Kontrollera stavning medan du skriver måste vara valt (Arkiv > Filtillval > Rättstavning.)
Det här scriptsteget kan bara korrigera ord som FileMaker Pro identifierat som felstavade.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill öppna dialogrutan Rättstavning.
Visa anpassad dialogruta ["Öppna dialogrutan Rättstavning för att korrigera stavning?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Rättstava ordet
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)