Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden > Kopiera formateringsattribut mellan layoutobjekt, delar eller bakgrunder
 
Kopiera formateringsattribut mellan layoutobjekt, delar eller bakgrunder
Så här använder du Granskaren till att tillämpa formateringsattribut och anpassade format i andra layoutobjekt, delar eller bakgrunder:
I layoutläget klickar du på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
 
För att
Gör så här
Kopiera formateringen eller anpassat format för ett objekts samtliga lägen, eller formatet eller det anpassade formatet som används på en layoutdel
Markera objektet eller delmarkören och klicka sedan på Knappen Kopiera till höger om listan för objekttyper (på den övre delen av fliken).
Kopiera formateringsattributen i det markerade visningsläget för ett objekt
Markera objektet och välj visningsläget som du vill kopiera i listan för objektlägen. Klicka sedan på Knappen Kopiera till höger om listan (på den övre delen av fliken).
Mer information om hur du visar de olika lägena finns i Ange visningsläge för ett objekt.
Kopiera layoutbakgrundens formateringsattribut
Markera layoutbakgrunden genom att klicka var som helst på den. Klicka sedan på Knappen Kopiera till höger om listan för objekttyper (på den övre delen av fliken).
Klistra in formateringsattribut
Markera ett eller flera objekt och välj visningsläget som ska använda de kopierade formateringsattributen. (Du kan välja ett annat visningsläge än det du kopierade.) Klicka på Knappen Klistra in till höger om listan för objektlägen.
Klistra in formateringsattributen eller det anpassade formatet för samtliga visningslägen för objektet som du kopierade
Markera ett eller flera objekt och klicka sedan på Knappen Klistra in till höger om listan för objekttyper.
Klistra in formateringsattributen eller det anpassade formatet från layoutdelen som du kopierade, eller klistra in formateringsattributen från layoutbakgrunden
Markera en delmarkör eller klicka var som helst på layoutbakgrunden om du vill markera den. Klicka sedan på Knappen Klistra in till höger om listan för objekttyper.
Obs!  Du kan inte klistra in ett anpassat format från en layoutbakgrund mellan två olika layouter; endast formateringsattributen kan klistras in.
Kommentar 
I objekt med flera komponenter har varje komponent ett separat format. Till exempel har portaler ett Portal-format som formaterar hela objektet och ett Portal: Rader-format som endast formaterar portalens rader. För objekt med flera komponenter kan du endast kopiera och klistra in hela objektets format (i det här fallet Portal och inte Portal: Rader). Formatet för hela objektet är alltid det första formatet i listan för objekttyper som finns på den övre delen av fliken Utseende Utseende i Granskaren.
Om du vill kopiera och klistra in anpassade format mellan objekt, måste objekten vara av samma typ eller liknande typ, t.ex. en rektangel och en oval, och måste finnas på samma layout. Om objekten inte är av samma typ kommer alla formateringsattribut som objektet kan använda att klistras in, men formatnamnet på målobjektet ändras inte.
Om du kopierar en knapp för flytande fönster till en annan FileMaker Pro-lösning kommer det flytande fönstret vara identiskt i den andra lösningen. Däremot kopierar inte FileMaker Pro några format som använts på knappen för flytande fönster till den andra lösningen.
Så här använder du verktyget Formatpenseln till att använda formateringsattribut mellan layoutobjekt, delar eller bakgrunder:
1. I Layoutläget markerar du objektet, delmarkören eller klickar var som helst på layoutbakgrunden som innehåller formateringsattributen som du vill använda på andra objekt, delar eller bakgrunder.
Obs!  Se till att inga objekt eller delar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.
2. Klicka på verktyget Formatpenseln Formatpenseln i statusverktygsfältet eller välj Utforma-menyn > Formatpenseln.
Tips!  Du kan kopiera ett objekts visningsläge genom att hålla ned Alt-tangenten och sedan klicka på Formatpenseln Formatpenseln.
3. Gör något av följande:
 
För att använda formateringsattribut på
Gör så här
Ett enskilt objekt eller layoutdel
Markera objektet eller delmarkören som du vill ändra.
Flera objekt
Skapa en markeringsruta som omger objekten genom att dra pilpekaren. Markeringsrutan behöver inte omge objekten fullständigt. Du kan undvika att objekt delvis markeras genom att trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) medan du drar.
Du kan även använda kopierade format på flera objekt separat genom att dubbelklicka på verktyget Formatpenseln för att låsa den och sedan Skift-klicka på varje objekt. Tryck på Esc för att låsa upp och inaktivera Formatpenseln.
En layoutbakgrund
Välj en annan layout från Layout-menyn och klicka sedan på dess layoutbakgrund.
För att den nya layoutbakgrunden ska visas måste en eller flera layoutdelar vara genomskinliga. Mer information finns i Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden.