Skapa en lösning > Arbeta med formler och funktioner > Hämta innehållet i en repetition i ett repeterat fält
 
Hämta innehållet i en repetition i ett repeterat fält
Om du vill söka efter innehållet i en viss repetition i ett repeterat fält använder du funktionen GetRepetition eller hakparenteser [ ] som matrisoperatorer (se nedan).
Exempel 
Anbud är ett fält som har definierats för att repeteras med tio värden och som innehåller värdena 2500, 1200 och 1500.
Anbud[2] returnerar 1200.
Anbud[5] returnerar ingenting.
Kommentar 
Information om repetitioner som används i variabler finns i Använda variabler.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler