Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Förfina sökning
 
Förfina sökning
Användning 
Förfinar befintligt sökresultat med hjälp av aktuella eller lagrade sökposter.
Se även 
Format 
Förfina sökning [Spara]
Tillval 
Via dialogrutan Ange sökposter kan du skapa och lagra en sökpost tillsammans med scriptsteget.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Detta scriptsteg motsvarar en logisk OCH-sökning. Annars påminner Förfina sökning om scriptsteget Utför sökning.
Kommentarer 
Om inga poster matchar sökkriterierna returnerar detta scriptsteg ett sökresultat med noll poster.
Exempel 1 
Begränsar hittade poster till betalda fakturor eller visar alla poster.
Visa anpassad dialogruta ["Visa endast betalda fakturor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Sök [Paus: Av]
Tilldela fält [Fakturor::Status; "Betald"]
Förfina sökning [ ]
Else
Visa alla
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)