Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Verkställ post/sökpost
 
Verkställ post/sökpost
Användning 
Verkställer en post eller sökpost.
Se även 
Format 
Verkställ poster/sökpost [Hoppa över kontroll vid datainmatning; Med dialogruta: På/Av; Tvinga aktivering]
Tillval 
Hoppa över kontroll vid datainmatning åsidosätter alla alternativ för kontroll av datainmatning som har ställts in för fält och verkställer posten ändå. Detta alternativ hoppar endast över validering för fältuppsättningar med kontrollalternativet Endast vid datainmatning i dialogrutan Tillval för fält; fält som har ställts in på kontrollera alltid kontrolleras även om alternativet Hoppa över kontroll vid datainmatning är markerat. Mer information finns i Definiera fältkontroll.
Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utfört, och användaren ombes att bekräfta sparåtgärden.
Obs!  Om Med dialogruta ställs in på Av tillämpas detta endast när Spara poständringar automatiskt är avmarkerat i layoutinställningarna.
Ignorera ESS-låsningskonflikter tillåter klienter till ODBC-datakällor att tvångsaktivera ändringar när optimistisk låsning förhindrar att åtgärden utförs. ODBC-datakällor kallas också för externa SQL-källor (ESS).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget avslutar den aktuella posten eller sökposten, uppdaterar fältdata och ser till att inga fält är aktiva.
Exempel 1 
Går till layouten Fakturainformation, infogar det aktuella datumet i datumfältet och aktiverar posten.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Infoga resultat [Fakturor::Datum; Get ( AktuelltDatum )]
Verkställ post/sökpost [Med dialogruta: Av]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Tilldela fält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)