Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > # (Kommentar)
 
# (Kommentar)
Användning 
Lägger till kommentarer i listan över steg i scriptet.
Se även 
Format 
#<kommentartext>
Tillval 
Under <kommentartext> kan du skriva kommentarer.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd kommentarerna när du vill dokumentera ditt script. Kommentarerna visas i fetstil och föregås av ett #. Kommentarerna visas bara när du granskar scriptet och visas inte när scriptet utförs.
Kommentarer 
Om du vill lägga till en ny rad i kommentartexten trycker du på:
Windows: Ctrl+Retur eller Alt+Enter
macOS: Ctrl-Retur eller Alt-Retur
Kommentarer skrivs i kursiv stil.
Exempel 1 
Visar hur kommentarer används till att förklara scriptsteg.
Gå till layout ["Fakturor"]
#Sök efter alla fakturor för aktuell kund
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
#Sortera sökresultat efter Faktura-ID
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
#Spara alla poster i sökresultatet som en PDF
Spara poster som PDF [Med dialogruta: Av; "Customer Backup.pdf"; Poster som bearbetas]
#Gå tillbaka till den ursprungliga layouten
Gå till layout [ursprunglig layout]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)