Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Stående och liggande stapeldiagram, linjediagram och ytdiagram
 
Stående och liggande stapeldiagram, linjediagram och ytdiagram
Hjälp med att skapa ett diagram finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.
1. Leta reda på de poster som du vill kartlägga. Mer information finns i Skapa en sökpost.
Om du ska kartlägga avgränsade data sparade i en enstaka post eller data från relaterade poster måste du ange datakällainställningar. Mer information finns i Ange datakällan för ett diagram.
2. Välj diagramtyp i dialogrutan Inställning av diagram. Mer information finns i Om diagramtyper.
3. Ange följande inställningar:
 
För x-axel (horisontell)
Gör så här
Rubrik
Ange en rubrik eller klicka på knappen Ange, välj Ange fältnamn eller Ange beräkning, fyll i dialogrutan och klicka på OK.
Data
Klicka på knappen Ange och ange en dataserie för x-axeln. Detta är de data som du jämför (exempelvis företagsnamn).
4. Om du skapar ett snabbdiagram som innehåller statistikdata kan du klicka på menyn Statistik i diagramgranskaren och välja en annan statistiktyp. Mer information finns i Statistiktyper för diagram.
5. Ange följande inställningar:
 
För y-axel (vertikal)
Gör så här
Rubrik
Ange en rubrik eller klicka på knappen Ange, välj Ange fältnamn eller Ange beräkning, fyll i dialogrutan och klicka på OK.
Data
Klicka på knappen Ange och ange en dataserie för y-axeln.
Om du vill ange ytterligare dataserier för y-axeln klickar du på Lägg till en Y-serie. Upprepa sedan detta steg och ange Serienamn (rubrik) och inställningar för Data.
Om du vill ange en annan y-axel klickar du på +.
Om du vill radera en dataserie från y-axeln, markerar du den och klickar på –.
Om du vill ändra ordning på y-axelns dataserie drar du objekten i listan.
Du kan ange upp till 12 dataserier på y-axeln.
Kommentar
Liggande och staplat liggande stapeldiagram: Y-axeln är de data du jämför.
Staplat stående stapeldiagram: Ange fler än en y-serie om du vill ha en effektiv jämförelse.
Ytdiagram: I ett ytdiagram med flera serier motsvarar lagerordningen av dataserier ordningen som y-serier har definierats i dialogrutan Inställning av diagram. Den första serien i listan visas högst upp följt av nästa serie i listan.
Symbol
(Linjediagram)
Välj en symbol och märk datapunkterna i diagrammet, eller välj Ingen om du vill dölja symbolerna. Symbolfärgen i det slutgiltiga diagrammet väljer du i inställningarna för färgschema under Stilformat i diagramgranskaren. Mer information finns i Ändra ett diagrams utseende.
6. Om du ska kartlägga flera dataserier och vill visa en förklaring i diagrammet väljer du Visa teckenförklaring. Om du vill byta etiketter i förklaringen redigerar du Serienamn och klickar utanför textrutan.
7. Information om axelalternativ finns i Formatera och skala diagramaxlar.
8. Om du vill byta färgschema, förklaringens utseende eller typsnitt klickar du på Stilformat i diagramgranskaren. Mer information finns i Ändra ett diagrams utseende.
9. Klicka på Skriv ut eller Spara som layout (snabbdiagram) eller Klar (diagram i layoutläge) om du vill avsluta. Mer information finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.