Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Stäng fönster
 
Stäng fönster
Användning 
Stänger det aktiva fönstret eller ett namngivet fönster.
Se även 
Format 
Stäng fönster [Aktuellt fönster/Namn: <namn på fönster>; Aktuell fil]
Tillval 
Aktuellt fönster stänger det aktiva fönstret.
Fönsternamn anger vilket fönster du vill att FileMaker Pro ska stänga.
Endast aktuell fil begränsar matchningarna till den aktuella filen (om du inte väljer detta alternativ matchas alla tillgängliga FileMaker Pro-filer).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
När det sista fönstret i en fil stängs så stängs hela filen och körningen av aktuellt script stoppas. Dessutom stängs FileMaker Pro i Windows när inga andra fönster är öppna eller dolda. När du stänger det sista fönstret i FileMaker WebDirect loggas du ut från den aktuella webbsessionen.
Exempel 1 
Går till en relaterad post i tabellen Fakturor med layouten Skriv ut fakturor, skriver ut och stänger fönstret.
Gå till relaterad post [Visa endast relaterade poster; Från tabell: "Fakturor"; Med layout: "Skriv ut fakturor"; Nytt fönster]
Skriv ut [Spara: Skrivare; Med dialogruta: Av]
Stäng fönster [Aktuellt fönster]
Exempel 2 
Stänger aktuellt fönster om det är dolt.
If [Get ( FönsterSynlighet ) = 0]
Stäng fönster [Aktuellt fönster]
End If
Exempel 3 
Stänger fönstret Fakturainformation om det är öppet.
If [PatternCount ( Fönsternamn ( Get ( Filnamn ) ) ; "Fakturainformation" )]
Stäng fönster [Namn: "Fakturainformation"]
End If
Relaterade avsnitt 
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)