Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Stäng flytande fönster
 
Stäng flytande fönster
Användning 
Stänger ett öppet flytande fönster i det fönster där scriptsteget körs.
Se även 
Format 
Stäng flytande fönster
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Stänger ett öppet flytande fönster i målfönstret. Om inget flytande fönster är öppet gör Stäng flytande fönster ingenting och ingen felkod returneras.
Exempel 1 
Stänger det öppnade flytande fönstret och navigerar antingen till fliken "Betalda" eller "Obetalda" i en flikkontroll beroende på värdet för Fakturor::Status.
Stäng flytande fönster
Gå till objekt [Objektnamn: Fakturor::Status]
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( Fönsterläge )
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)