Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Stäng fil
 
Stäng fil
Användning 
Stänger den angivna FileMaker-filen.
Se även 
Format 
Stäng fil [Aktuell fil/"<filnamn>"]
Tillval 
Aktuell fil stänger den fil som kör scriptsteget.
Lägg till FileMaker-datakälla anger en FileMaker Pro-fil som scriptsteget ska koppla bort.
Lägg till ODBC-datakälla anger en ODBC-datakälla som ska kopplas bort.
Hantera datakälla låter dig ändra eller ta bort externa datakällor som du har lagt till. Se Redigera FileMaker-datakällor och Redigera ODBC-datakällor.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om du inte anger en fil avbryter FileMaker Pro det aktuella scriptet och FileMaker-filen som scriptet körs i stängs.
Det här scriptsteget kopplar bort den angivna ODBC-datakällan. Detta gör att du kan logga in igen på den angivna ODBC-datakällan med ett annat användarnamn och ett annat lösenord utan att stänga FileMaker-filen.
Kommentarer 
Om en användare flyttar den angivna filen kanske inte FileMaker Pro kan stänga filen.
Stäng fil kan inte stänga externa datakällor som refereras till i relationsdiagrammet.
Exempel 1 
Öppnar databasen Fakturor, utför ett script och stänger sedan den aktuella databasen.
Öppna fil [Öppna dold: Av ; "Fakturor"]
Kör script ["Sortera poster" från fil: "Fakturor"]
Stäng fil [Aktuell fil]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Arbeta med externa datakällor