Använda förhandsgranskningen av diagram
Förhandsgranskningen av diagrammet kan hjälpa dig att arbeta effektivt i dialogrutan Inställning av diagram.
Obs!  I förhandsgranskningen för en delad fil visas inte ändringar som har gjorts av andra användare. När diagrammet öppnas i bearbetningsläget visas dock uppdaterade data.
 
För att
Gör så här
Visa verktygstips för objekt i förhandsgranskningen
Göra paus med pekaren över rubriker, diagramförklaringar, axelrubriker, axlar eller radieobjekt.
Tips  Du kan välja ett objekt i förhandsgranskningen om du vill öppna diagramgranskaren och aktivera objektets reglage.
Byta plats på x-axeln och y-axeln
Klicka på Byt axlar. Om det förekommer flera y-dataserier i diagrammet visas endast den första y-serien på x-axeln.
Visa exempeldata om förhandsgranskningen är långsam
Klicka på Använd verkliga data under förhandsgranskningen och välj Använd exempeldata. När du har redigerat klart diagrammet ändrar du inställningen till Använd verkliga data igen, eller verifierar diagrammet i bearbetningsläget.
Tips  Du kan välja Visa > Visa > Exempeldata i layoutläget om du vill visa exempeldata i dialogrutan Inställning av diagram som standard.
Göra en paus i förhandsgranskningen
Klicka på Knapp för paus i förhandsgranskning.
Återuppta efter paus i förhandsgranskningen
Klicka på Knapp för att återuppta förhandsgranskning.