Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med panelkontroller i layouter > Ändra en glidkontroll
 
Ändra en glidkontroll
1. Gå till Layoutläge och dubbelklicka på glidkontrollen.
Eller markera glidkontrollen och välj Utforma > Inställning av glidkontroll.
2. Välj ett eller flera av följande alternativ.
 
För att
Gör så här
Lägga till en glidpanel
Klicka på Lägga till glidpanelsknapp.
Den nya panelen läggs till på höger sida om den aktiva (aktuella) panelen och blir då den aktiva panelen.
Ta bort en glidpanel
Klicka på Ta bort en glidpanelsknapp.
Alla objekt på glidpanelen tas också bort.
Markera en glidpanel
Tillåta svepning av glidpaneler för att flytta mellan dem på enheter som stöder gester
Välj Aktivera svepgester.
Visa punkter på glidpaneler
Välj Visa navigeringspunkter.
Ändra storleken på punkterna
Välj Visa navigeringspunkter. Sedan anger eller väljer du ett värde.
Flytta mellan glidpaneler
Gör något av följande:
Klicka på Knappen Flytta till föregående panel eller Knappen Flytta till nästa panel.
Klicka på punkterna på eller under glidpanelerna.
Ändra ordningen på panelerna inom en glidkontroll
Dra en punkt på glidkontrollen till den nya positionen.
Obs!  Du kan inte dra punkter för att flytta glidpaneler mellan olika glidkontroller.
Ange vilken glidpanel du vill ha längst fram som standard
Välj Visa navigeringspunkter och dra sedan glidpanelen så långt till vänster som möjligt.
3. Om du vill lägga till objekt i glidpanelen använder du layoutverktygen i statusverktygsfältet eller väljer från menyn Sätt in. Du kan även välja att dra objekt till panelen.
Kommentar 
Du kan inte placera en glidkontroll i en portal.
När du använder scripts för att kontrollera navigeringen av glidpaneler är animeringar inaktiverade som standard. Information om hur du aktiverar animering finns i Styra animeringar.
Relaterade avsnitt 
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Kopiera, duplicera och radera objekt
Formatera panelkontroller
Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt
Placera och radera fält i en layout
Rita och lägga till objekt i en layout