Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med flytande fönster i layouter > Ändra inställningarna för flytande fönster
 
Ändra inställningarna för flytande fönster
1. Gör något av följande i Layoutläget om dialogrutan Inställning av knapp för flytande fönster inte är öppen:
Om det flytande fönstret är stängt: Dubbelklicka på flytande fönster-knappen eller markera knappen och välj Utforma > Visa flytande fönster.
Om det flytande fönstret är öppet: Markera det och välj Utforma > Inställning av knapp för flytande fönster.
2. Gör något av följande.
 
För att
Gör så här
Ändra riktning som det flytande fönstret öppnas i på layouten
Klicka på Vänster Flytande fönster åt vänster, Höger Flytande fönster åt höger, Uppåt Flytande fönster uppåt eller Nedåt Flytande fönster nedåt.
Du kan även placera pilpekaren på det flytande fönstrets rubrikradsområde (även om rubrikraden är dold) och dra det flytande fönstret till en ny riktning.
Ändra det flytande fönstrets rubrik
Ange en rubrik, med eller utan dubbla citattecken.
Om du vill ange en rubrik baserat på en beräkning klickar du på knappen Ange och definierar beräkningen. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.
Visa eller dölj rubrikraden (och rubriken)
Markera eller avmarkera Visa rubrikrad.
Rubrikraden och området ovan rullar inte. Du kan använda det här området för objekt som behöver vara synliga när användare rullar i flytande fönster.
Objektens position i det flytande fönstret ändras inte av du visar eller döljer rubrikraden.
Tilldela det flytande fönstret en eller flera scripttriggers (om du vill köra ett script när du öppnar eller stänger det flytande fönstret)
Klicka på Ställ in scripttriggers och välj en eller flera scripttriggers. Klicka sedan på OK. Se Konfigurera scripttriggers och Automatisera uppgifter med scripts.
Relaterade avsnitt 
Lägga till ett flytande fönster
Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster