Skydda databaser > Öppna filer som är skyddade av lösenord > Ändra lösenordet för en fil
 
Ändra lösenordet för en fil
När du försöker öppna en fil kan dialogrutan Ändra lösenord visas i FileMaker Pro. Detta kan inträffa i två situationer:
Första gången du öppnar en fil. Filens administratör kan ha angett ett tillfälligt lösenord som du måste ändra första gången du öppnar filen.
När ditt lösenord har upphört att gälla. Ditt lösenord kan upphöra att gälla regelbundet och du måste då ange ett nytt lösenord för att kunna öppna filen.
Du kan också byta lösenord när du vill, förutsatt att din behörighet tillåter det.
För att ändra lösenordet:
1. Gör något av följande:
Öppna filen om den inte redan är öppen och klicka på Ändra lösenord i dialogrutan Öppna filnamn.
Om filen redan är öppen väljer du Arkiv > Ändra lösenord.
2. Ange det gamla lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger i fälten i dialogrutan Ändra lösenord.
3. Klicka på OK.
Relaterade avsnitt 
Skapa och redigera konton